facebook instagram twitter linkedin youtube phone pin fax mail arrow-right arrow-left calendar hand service gift cap ship cellphone home bank arrow-double
geleceğe uzanan yol olun

TARİHÇE

Eğitimi Destekleme vakfı; öncelikli olarak Anadolu Üniversitesi’nin yaşatılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır. Vakfımız 04/01/1983 yılında 749 sicil no ile Eskişehir’de kurulmuş olup “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf“ statüsündedir.

Vakfın Amacı; Anadolu Üniversitesi’nin yaşatılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, bu kuruluş için gerekli bina ve tesislerin teminine çalışmak, bilimsel araştırma tesislerine yardım etmek, gerekli öğretim üyelerinin teminine çalışmak ve üniversitenin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak için her türlü girişim ve tasarruflarda bulunmaktır.

Vakıf, kuruluşundan itibaren bu zamana kadar Anadolu Üniversitesi öğrencilerine ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen tüm hizmetler çerçevesinde A.Ö.F sınavları, BAUM Organizasyonları, TRT Okul tarafından yürütülen projeler, Akademik Ödüller gibi birçok faaliyette vakıf amaçları doğrultusunda rol ve görev alarak ayni ve nakdi bağışlarda bulunmuştur.