facebook instagram twitter linkedin youtube phone pin fax mail arrow-right arrow-left calendar hand service gift cap ship cellphone home bank arrow-double
geleceğe uzanan yol olun

AKADEMİK DESTEKLER

Vakıf amaçları doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi için araştırma merkezleri ve kurumları açmak veya açılanlara katkıda bulunmak, araştırma projelerini desteklemek gibi her türlü eğitim, öğretim, kültür, sanat ve bilimsel araştırma kuruluşlarının amacına uygun çalışmalarını destekler, ödüller verir, eğitim öğretim programları, seminerler, kurslar, burslar, kongreler, sempozyumlar ve açık oturumlar düzenler, çeşitli yayınlar yapar veya yaptırır, araştırmalar yapar veya yapılmasına katkı sağlar.